Ariel

Rolig klarhet. Antyder tåkete, klare, rolige farger med diffus melering, og kan lett integreres i en rekke designstiler. Ariel inngir ethvert design med ro og klarhet.