Somnia

Fengslende detaljer av rustent hvit og en varm brun smelter sammen med en dyp svart tone i et rutenett av fine linjer.